بسم الله الرحمن الرحيم

   توحيد علمي و عيني

پایگاه علوم و معارف اسلام، حاوي مجموعه تاليفات حضرت علامه آية الله حاج سيد محمد حسين حسيني طهراني قدس‌سره

 

خداي تراشيده شده از روي قواعد ذهني قابل پرستش نيست.

سلسلۀ مكاتيب‌ حِكَمي‌ و عرفاني‌ ميان‌ آيتَين‌ علمَين‌ : حاج‌ سيّد أحمد كربلائي‌ ، و حاج‌ شيخ‌ محمّد حسين‌ اصفهاني‌ (كمپاني‌) دربارۀ يك‌ بيت‌ از عطّار نيشابوري‌ است‌ كه‌ هريك‌ از آن‌ دو بزرگوار آن‌ بيت‌ را بر مذاق‌ خودشان‌ كه‌ مذاق‌ عرفان‌ و مذاق‌ حكمت‌ است‌ تفسير فرموده‌اند . و بجهت‌ آنكه‌ اين‌ مكاتيب‌ شامل‌ مباحث‌ دقيق‌ توحيديّۀ عرفانيّه‌ و فلسفيّۀ برهانيّه‌ مي‌باشد ، حضرت‌ علاّمۀ طباطبائي‌ قُدّس‌ سرُّه‌ در ضمن‌ درسهائي‌ در حوزۀ علميّۀ قم‌ تذييلات‌ و محاكمات‌ شش‌گانه‌اي‌ بر سه‌ مكتوب‌ اوّل‌ مرحوم‌ شيخ‌ و سيّد نگاشته‌ ، و حضرت‌ علاّمه‌ آية‌ الله‌ قدّس‌ سرّه‌ هشت‌ تذييل‌ بر چهار مكتوب‌ ديگر مرحوم‌ شيخ‌ و سيّد به‌ عنوان‌ تتمّۀ تذييلات‌ علاّمۀ طباطبائي‌ تحرير فرموده‌اند . در اين‌ مجموعه‌ مقدّمه‌اي‌ نيز دربارۀ هويّت‌ أصل‌ مكاتيب‌ و عرفاي‌ عاليقدري‌ كه‌ در آن‌، از ايشان‌ سخن‌ بميان‌ آمده‌ ، آورده‌ شده‌ است‌ .

مطالبي از كتاب:

اين كتاب مجموعاً 14 نامه است كه درباره تشريح توحيد عرفاء و توحيد فلاسفه، بين مرحوم آيه الله حاج سيد احمد كربلائي و مرحوم آيهالله حاج شيخ محمدحسين اصفهاني(كمپاني) ردوبدل شده است. مرحوم علامه طباطبائي 7 نامه اول و تلميذ ايشان مرحوم علامه طهراني دنباله اين مكاتبات را تحشيه كرده‌اند.

فهرست

مقدمه (به قلم تلميذ علامه: سيد محمد حسين حسيني طهراني)

مكتوب‌ اوّل‌ مرحوم‌ شيخ‌ در صفات‌ ثبوتيّه‌ و سلبيّه‌ و صفات‌ جمال‌ و جلال‌ حقّ تعالي‌ 29

مكتوب‌ اوّل‌ مرحوم‌ سيّد در علّت‌ عدم‌ وصول‌ عقل‌ وجود به‌ كمال‌ عزّ حضرت‌ حقّ تعالي‌ 31

مكتوب‌ دوّم‌ مرحوم‌ شيخ‌ در ايراد به‌ مرحوم‌ سيّد. 31

مكتوب‌ دوّم‌ مرحوم‌ سيّد جواباً عنه‌ 32

مكتوب‌ سوّم‌ مرحوم‌ شيخ‌ 34

مكتوب‌ سوّم‌ مرحوم‌ سيّد. 39

مكتوب‌ چهارم‌ حضرت‌ شيخ‌ (ره‌) 49

مكتوب‌ چهارم‌ حضرت‌ سيّد جواباً از مكتوب‌ چهارم‌ حضرت‌ شيخ‌، أعلي‌ الله‌ مقامهما 62

مكتوب‌ پنجم‌ حضرت‌ شيخ‌، جواباً از مكتوب‌ چهارم‌ حضرت‌ سيّد أعلي‌ الله‌ مقامهما 70

مكتوب‌ پنجم‌ حضرت‌ سيّد، جواباً از مكتوب‌ پنجم‌ حضرت‌ شيخ‌ أعلي‌ الله‌ درجتهما 73

مكتوب‌ ششم‌ حضرت‌ شيخ‌، جواباً از مكتوب‌ پنجم‌ حضرت‌ سيّد أعلي‌ الله‌ درجتهما 76

مكتوب‌ ششم‌ حضرت‌ سيّد، جواباً از مكتوب‌ ششم‌ حضرت‌ شيخ‌ أعلي‌ الله‌ مقامهما 78

مكتوب‌ هفتم‌ حضرت‌ شيخ‌، جواباً از مكتوب‌ ششم‌ حضرت‌ سيّد أعلي‌ الله‌ درجتهما 82

مكتوب‌ هفتم‌ حضرت‌ سيّد، جواباً از مكتوب‌ هفتم‌ حضرت‌ شيخ‌ أعلي‌ الله‌ درجتهما 84

دنباله فهرست

صفحه اول پایگاه فهرست کتابها فهرست موضوعی جستجو

 

.

معرفي و راهنما

كليه حقوق، محفوظ و متعلق به موسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلام است.
info@maarefislam.com